Cấp chứng chỉ An toàn lao động, vệ sinh lao động Tiền Giang

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh' bắt đầu bởi Vienescvietnam, 17/4/18.

 1. Vienescvietnam

  Vienescvietnam New Member

  THÔNG BÁO

  ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

  Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động-buồng cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) tại các khu công nghiệp của tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, doanh nghiệp hăng hái hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, bảo đảm tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người cần lao, ngày 24/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/07/2016. Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, Viện ESC Việt Nam khai học các lớp an toàn lao động theo quyết định số 44/2016/NĐ-CP như sau:
  – cứ theo Luật an toàn lao động ngày 25/06/2016
  – cứ theo Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn cần lao, bệnh nghề nghiệp buộc.
  – Căn cứ theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016
  – Căn cứ theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường cần lao

  I. Đối tượng tham dự khóa học an toàn lao động:

  Nhóm 1: Người quản lý đảm nhận công tác an toàn, vệ sinh lao động
  Nhóm 2: Người làm thuê tác an toàn, vệ sinh lao động
  Nhóm 3: Người lao động làm mướn việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao là người làm công việc thuộc danh mục công việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp ban hành.
  Nhóm 4: Người cần lao không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người dùng lao động.
  Nhóm 5: Người làm mướn tác y tế
  Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  II. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn cần lao, vệ sinh lao động: dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.
  thời kì huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ. Với nhóm 3, Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ. Đặc biệt, nghị định số 44 có quy định thời kì huấn luyện tối thiểu với nhóm 5 và 6 lần lượt là 56 giờ và 4 giờ.

  1. Huấn luyện nhóm 1
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh cần lao ở cơ sở;
  – Phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  – tri thức cơ bản về yếu tố hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh.

  2. Huấn luyện nhóm 2

  a) Hệ thống chính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh cần lao;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  – Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Phân định nghĩa vụ và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  – Kiến thức căn bản về yếu tố hiểm, có hại, biện pháp ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
  – Xây dựng, đôn đốc việc thực hành kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
  – Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch tiếp ứng khẩn cấp;
  – Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự soát;
  – Công tác điều tra tai nạn cần lao; những đề nghị của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
  – Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Hoạt động thông báo, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
  – Sơ cấp cứu tai nạn cần lao, phòng bệnh nghề nghiệp cho người cần lao
  – Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, thưa công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  – tri thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy nguyên tố hiểm, có hại;
  – Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao.
  3. Huấn luyện nhóm 3
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;
  b) Kiến thức căn bản về an toàn, vệ sinh lao động:
  – Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người cần lao;
  – Kiến thức căn bản về yếu tố hiểm nguy, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
  – Chức năng, nhiệm vụ của màng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh doanh;
  – Nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động và dùng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chủ nghĩa;
  – Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, gian bệnh nghề;
  c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
  – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất nảy các nhân tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tách, đánh giá, quản lý rủi ro liên tưởng đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
  – Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
  – Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động hệ trọng đến công việc của người cần lao.
  4. Huấn luyện nhóm 4
  a) tri thức căn bản về an toàn, vệ sinh cần lao:
  – Quyền và bổn phận của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh cần lao đối với người lao động;
  – Kiến thức cơ bản về yếu tố hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện cần lao;
  – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  – Văn hóa an toàn trong sinh sản, kinh dinh;
  – Nội quy an toàn, vệ sinh cần lao, biển báo, biển hướng dẫn an toàn, vệ sinh cần lao và dùng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chủ nghĩa, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn cần lao, buồng bệnh nghề nghiệp.
  b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và đề nghị cụ thể về an toàn, vệ sinh cần lao tại nơi làm việc.
  5. Huấn luyện nhóm 5:
  a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh cần lao;
  b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
  – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
  – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh cần lao;
  – Kiến thức cơ bản về nhân tố hiểm nguy, có hại, biện pháp dự phòng, cải thiện điều kiện cần lao;
  – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
  c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
  – nhân tố có hại tại nơi làm việc;
  – Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
  – Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
  – Các bệnh nghề thường gặp và biện pháp buồng;
  – Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ thẩm định bệnh nghề nghiệp;
  – Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
  – phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
  – An toàn thực phẩm;
  – Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
  – Tổ chức thực hành bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người cần lao;
  – Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, gian bệnh không lây truyền tại nơi làm việc;
  – tri thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị dụng cụ và điều kiện cần thiết để thực hành công tác vệ sinh cần lao;

  – Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh cần lao, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông báo về vệ sinh cần lao, bệnh nghề tại nơi làm việc;

  – Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.

  – Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh cần lao hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ hệ trọng theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

  6. Huấn luyện nhóm 6:

  Người cần lao dự màng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

  III. Chứng chỉ, chứng nhận:
  Học viên dự khóa học phê chuẩn sát hạch, rà sẽ được cấp:
  – chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (hạn vận 2 năm);
  – Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);
  – Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện. (kì hạn 1 năm);
  – Ngoài ra, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế cần lao (vận hạn 5 năm);

  IV. Lịch khai giảng:

  Viện ESC Việt nam liên tục khai giảng các lớp an toàn lao động vào ngày 15 hàng tháng.

  V. Học phí:

  Quý cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức riêng cho đơn vị xin liên can theo số điện thoại 0915.500.911

  VI. Hồ sơ đăng ký học an toàn lao động:

  Bản sao Chứng minh thư quần chúng. # không cần công chứng;

  Ảnh màu 3×4: 02 chiếc.

  Vậy nếu quý học viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn cần lao hoặc giảng viên nguồn an toàn cần lao thì hãy gọi ngay 0915.500.911 để được tư vấn ngay nhé!

  Mọi chi tiết liên đăng ký, hệ qua email: info@daotaonghiepvu.edu.vn[/email, Hotline: 0915.500.911

  VPGD Tại Hà Nội: Tòa HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Tp.HCM
   

Chia sẻ trang này